V4-es filmpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal filmpályázatot hirdet 14-18 éves középiskolásoknak. A versenyre 2-3 fős csapatok nevezhetnek a visegrádi országokhoz kapcsolódó 2-5 perces alkotásokkal 2018. március 20-ig.
CÉLKITŰZÉS

A pályázat célja, hogy a középiskolások aktív és kreatív közösségi tevékenységként, élményszerű tanulás során ismerjék meg a V4-es kapcsolatok fontosságát, a közös múltunkban és jövőnkben, a közös közép-európai önazonosságunkban rejlő lehetőségeket és erőt. A film mint médium alkalmas a fiatalok megszólítására, nyelvtől független kifejezésrendszere pedig lehetővé teszi az elkészült művek nemzetközi megosztását. A kiíró olyan 2-5 perces mozgóképes alkotásokat vár, amelyek a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) életét, kapcsolatrendszerét, együttműködési formáit dolgozzák fel. A pályázat a visegrádi négyek együttműködése mentén fellelhető értékek filmes bemutatását tűzi ki célul. Követelmény, hogy a pályázó csapat a választott téma kapcsán az általa készített rövidfilmben valamilyen módon mind a négy államot jelenítse meg. A filmek témája politikai természetű is lehet, ugyanakkor az aktuálpolitikától tartson egészséges távolságot.
TÉMA

A rövidfilmek készülhetnek bármilyen dokumentarista, fikciós vagy animációs megközelítéssel, eszközzel, bármely műfajban. A pályamű szólhat az említett országok történelmének hasonlóságairól és különbözőségeiről, néprajzuk közös vonásairól, a területükön található természeti és kulturális örökségről. A film szólhat továbbá például az ott élő kisebbségek értekeiről, gépjárműgyártásuk vagy üvegiparuk múltjáról vagy jelenéről, olimpiai szerepléseik történetéről, a kultúra, a tudomány, a művészet, a vallás, a gazdaság területén elismert személyiségekről vagy akár hétköznapi emberekről is. A pályázat célja minél közvetlenebb módon látni és láttatni a v4-es országok együttműködésének sajátos formáit.
Díjazás
II. DÍJ
120.000

FORINT ÉRTÉKŰ
MÉDIAESZKÖZ-UTALVÁNY
I. DÍJ
240.000

FORINT ÉRTÉKŰ
MÉDIAESZKÖZ-UTALVÁNY
III. DÍJ
90.000

FORINT ÉRTÉKŰ
MÉDIAESZKÖZ-UTALVÁNY
a filmeket bíráló zsűri tagjai
buglya zsófia
programigazgató

Uránia Nemzeti Filmszínház
gelencsér gábor
filmesztéta

ELTE BTK
lázár kovács ákos
médiakutató

PPKE BTK
a filmeket bíráló zsűri tagjai
buglya zsófia
programigazgató
Uránia Nemzeti Filmszínház
gelencsér gábor
filmesztéta
ELTE BTK
lázár kovács ákos
médiakutató
PPKE BTK
elbírálási szempontok
az alapötlet egyedisége
a téma relevanciája
a film műfaji, formai, esztétikai kidolgozottsága
elbírálási szempontok
az alapötlet egyedisége
a téma relevanciája
a film műfaji, formai, esztétikai kidolgozottsága
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

A pályaműveket DV (720x576) vagy Full HD (1920x1080) h.264 típusú konvertálásban, mp4- vagy avi-kiterjesztésben az Oktatási Hivatal informatikai felületére kell feltölteni.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2018. március 20. 24:00 óra.
Regisztrálni a beküldési határidőig lehet.
A NEVEZŐK KÖRE
A pályázatra 2-3 fős, magyarországi középiskolával jogviszonyban álló és a nevezési határidő napján 14. életévét már betöltött, de 19. életévét még be nem töltött tanulókból álló iskolai csapatok jelentkezhetnek; egyéni nevezésre nincs lehetőség.


A jelentkezés módja
Az iskolai csapatot vagy csapatokat regisztráló személyt az intézmény igazgatója delegálja az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben. A megkapott hozzáféréssel a delegált személy beléphet a verseny felületére, és regisztrálhatja a jelentkező csapatokat. A jelentkezés és a részvétel ingyenes. Egy csapat legfeljebb 3 filmmel nevezhet, és minden filmhez külön jelentkezési lapot kell kitölteni. Regisztrálni kizárólag az Oktatási Hivatal e célra kialakított elektronikus felületén lehet, ahol meg kell adni a csapattagok, valamint iskolájuk adatait, és ahova fel kell tölteni a szükséges nyilatkozatokat pdf-formátumban.


A regisztrációhoz a v4film@kozepiskolaiverseny.hu e-mail címen, vagy a 06-1-477-3211-es telefonszámon kérhet segítséget.